Image default
C++ Програмування

Унарні та бінарні операції С++

Змінні придумані не тільки для того, щоб було що описувати і в чому зберігати певні значення. Над змінними можна виконувати й найрізноманітніші дії: додавати, множити, віднімати і т.д. Список можливих операцій досить великий.

Ці основні математичні операції використовуються і в програмах C ++. Адже програми без обчислювальних можливостей абсолютно себе не виправдовуютьКому потрібна страхова програма, яка не може підрахувати навіть суми внесків ?

Операції C ++ зовні ідентичні звичайним арифметичним операціям, що виконуються на папері.

Змінні перед використанням потрібно оголошувати

У цьому прикладі оголошені дві змінні, var1 і var2. Змінній var2 присвоєно початкове значення 1, var1 визначена як результат подвоєння змінної var2.

Бінарними називаються оператори, які мають два аргументи. Найпоширенішими бінарними операторами є прості математичні операції:

Оператор Значення
* множення
/ ділення
% остача відділення(по модулю)
+ додавання
віднімання
=, *=, /=, %=, +=, -= оператори присвоєння

Як бачите, оператори множення, ділення, ділення по модулю, додавання і віднімання мають вигляд звичайних математичних операцій. Так вони і працюють, як відповідні їм арифметичні операції:

Унарними називаються ті оператори, які мають тільки один аргумент. Унарними математичними операторами є --, ++.

Оператори ++ і -- ви можете побачити вперше. Вони збільшують або зменшують на одиницю значення аргументу і тому називаються операторами інкременту і декременту (від англ. Increment (збільшувати) і decrement (зменшувати).

Для прикладу ініціалізуєму змінну х, якій присвоємо значення 10.

Вираз x = x + 1, є аналогічним виразу х++. В результаті отримаємо значення 11.

Аналогічним чином вираз x = x – 1, можна записати х--, в результаті х прийме значення 9.

Оператори інкремента і декремента можуть перебувати або перед аргументом (префіксна форма), або після нього (постфіксна форма). Залежно від способу запису, виконання операторів інкремента і декремента має свої особливості.

Related posts

Програмування лінійних алгоритмів

Just_Programmer

Програмування розгалужень. Умовний оператор if()

Just_Programmer

Типи даних в С++

Just_Programmer

14 коментарів

Leave a Comment